TRY
English

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Biletiniz.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metini'nin (Aydınlatma

Metni) amacı, Biletiniz Turizm Seyahat Acentası ve Anonim Şirketi (Biletiniz) tarafından

yönetilmekte olan www.biletiniz.com adresinde yer alan internet sitesinin ve Biletiniz ait mobil

uygulama (“Mobil Uygulama”) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan

kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Kanun'un (Kanun veya KVKK) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine

getirilmesidir.

Biletiniz.com olarak, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını

sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini

almaktayız. Bu amacı gerçekleştirebilmek için kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları

açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.

1. Veri Sorumlusu

İşbu Aydınlatma Metni, (Biletiniz Turizm Ltd. Şti.) (“Veri Sorumlusu”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” başlıklı 10.

maddesi kapsamında düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla

düzenlenmiştir.

kişisel verilerinizi işleyen veri sorumlusu konumundayız. İletişim bilgilerimiz aşağıdaki gibidir:

www.Biletiniz.com Şirketi Adres: Barbaros Mah. Adnan Menderes Bulv. 140/3 , 33150

Yenişehir/Mersin

Telefon: 0850 203 2 203

E-posta: info@biletiniz.com

2. İşlenen Kişisel Veriler

İnternet sitemizi (biletiniz.com) veya mobil uygulamamızı (Biletiniz) ziyaret etmeniz halinde

kimlik bilgileriniz (adınız ve soyadınız, kimlik numaranız, pasaport numaranız), iletişim bilgileriniz

(telefon no, e-posta adresi, adres), Seyahat bilgileriniz (kalkış ve varış noktaları, tarihler, uçuş

numaraları vb.) işlem güvenliği bilgileriniz (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri),

finansal bilgiler (kredi kartı bilgileriniz), seyahat bilgileriniz, pazarlama bilgileriniz işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

KVKK uyarınca kişisel veriler, kural olarak ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın işlenememektedir.

Biletiniz, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi işlemektedir.

Bu çerçevede, kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Platform üzerinden bilet alan ve adına bilet alınan, kişinin kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Sözleşme kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
 • Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri

tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili

müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, akdettiğimiz

sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, Elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi

verebilmek,

 • Müşterilerimize daha iyi bir hizmet sağlamak, müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak

müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek,

kampanyaları aktarmak,

 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde

müşterilerimize e-posta veya kısa mesaj yoluyla bilgi vermek,

 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek,

hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Mal, hizmet üretim, operasyon ve satış süreçlerini, finans ve muhasebe faaliyetleri ile arşiv faaliyetlerini yürütmek,
 • Bilgi güvenliğini sağlamak,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü

olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Yasal zorunluluklar veya

mahkeme kararları doğrultusunda yetkili kurumlara aktarılabilir

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş

durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari

makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir. Havayolu şirketleri ve

diğer ulaşım sağlayıcıları Ödeme işlemcileri ve bankalarda aktırabilir.

5. Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu

 • Barbaros Mah. Adnan Menderes Bulv. 140/3 , 33150 Yenişehir/Mersin adresine yazılı olarak;
 • info@biletiniz.com kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi

kullanarak;

 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
 • Daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi

kullanarak info@biletiniz.com adresine e-posta göndererek gerçekleştirebilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun,

pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de

başvuruya eklenmesi gerekmektedir.Başvurunuz otuz gün içinde sonuçlandırılarak Kabul edilip talebiniz ile ilgili tarafınıza bilgi

verilebilir veya Gerekçesi açıklanarak reddedilebilir.

6. Kişisel Veri Sahibi Hakları

KVKK’nın 11. maddesine göre;

 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini

isteme,

 • Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın

giderilmesini talep etme

7. Çerezler (Cookies)

Web sitemiz ve mobil uygulamamız , çerezleri kullanarak daha iyi bir kullanıcı deneyimi

sağlamaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgiye çerez politikamızdan ulaşabilirsiniz. Kişisel

verilerinizin işlenme faaliyetleriyle ilgili daha fazla bilgi almak veya yukarıda belirtilen haklarınızı

kullanmak için, yukarıda belirtilen iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

Hizmet Sözleşmesi

Vize Online Başvuru Hizmeti

Biletiniz.com, web sitemiz aracılığıyla sunulan vize online başvuru hizmetimizi kullanırken

aşağıdaki hizmet sözleşmesi şartlarını kabul etmenizi talep etmektedir. Lütfen bu

sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz. Hizmetimizi kullanarak, aşağıdaki şartları ve koşulları

tamamen kabul etmiş olursunuz.

Hizmet

Şirket, web sitemiz üzerinden vize başvurularınızı online olarak yapabilmenizi

sağlamaktadır. Bu hizmet, başvurularınızın online olarak alınmasını, değerlendirilmesini ve

ilgili ülkenin vize yetkililerine iletilmesini içermektedir. Şirket, başvurularınızın sonuçları

üzerinde herhangi bir garanti vermemektedir ve son kararın ilgili ülkenin vize yetkililerine

ait olduğunu hatırlatır.

Başvuru ve İşlem Süreci

Vize başvuruları için web sitemizdeki online formu doldurmanız gerekmektedir. Başvuru

formunda doğru ve eksiksiz bilgiler sağlamanız önemlidir. Başvurunuzun işlem süreci,

başvuru sahiplerinin bilgilerinin doğruluğunu ve eksiksizliğini doğrulamak için yapılan

kontrolleri içermektedir. Başvuru süreci hakkında bilgilendirme ve iletişim, belirtilen

iletişim kanalları üzerinden sağlanacaktır.

Ücretler ve Ödemeler

Vize başvuruları için belirli bir ücret talep edilmektedir. Ücretler, başvuru işlemi sırasında

belirtilen miktarlarla ilgili olacaktır. Ödemeler, web sitemizde belirtilen yöntemlerle

gerçekleştirilebilir. Ücretler ve ödemeler konusunda herhangi bir değişiklik yapılması

durumunda, kullanıcılarımız bilgilendirilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması

Şirket, kişisel verilerinizin gizliliğini koruma konusunda büyük önem vermektedir.

Kişisel verileriniz, yalnızca vize başvurusu sürecinde kullanılacak ve ilgili vize yetkililerine

iletilmek üzere saklanacaktır.

Kişisel verilerin korunması ile ilgili daha fazla bilgiye, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

kapsamında hazırlanmış olan Gizlilik Politikamızdan ulaşabilirsiniz.

Sorumluluk Sınırlamaları

Şirket, vize başvurularının sonuçları üzerinde herhangi bir etkisi veya kontrolü olmadığını

hatırlatır.

İlgili ülkenin vize yetkilileri başvuruları değerlendirme ve sonuçlandırma süreci tamamen

onların takdirindedir.

Şirket, başvuruların onaylanması veya reddedilmesi konusunda herhangi bir taahhütte

bulunmaz ve sorumluluk kabul etmez. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetleriyle ilgili daha

fazla bilgi almak veya yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, yukarıda belirtilen

iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Flight TicketsIstanbul Flight TicketAnkara Flight TicketIzmir Flight TicketAntalya Flight TicketAdana Flight TicketCyprus Flight Ticket
Popular Airlines
THYPegasusSunExpressAnadoluJetGermanwingsDeltaEmirates
© 2022 all rights reserved.. Biletiniz.com